Agencja tłumaczeń online posiadająca certyfikat ISO

ISO 17100 to certyfikacja ISO przeznaczona specjalnie dla branży tłumaczeniowej. Zastąpiła normę EN-15038, która stanowiła pierwszą próbę ustanowienia normy jakości w nieuregulowanej branży tłumaczeniowej. Globalizacja i duży napływ imigrantów do Europy Zachodniej sprawiły, że pojawiła się pilna potrzeba tłumaczeń, co z kolei poskutkowało dużym popytem na usługi świadczone przez tłumaczy i agencje tłumaczeń. Szybka ekspansja rzadko idzie w parze z utrzymaniem wysokiej jakości. Dotyczy to również branży tłumaczeniowej. Potrzeba certyfikacji nie tylko w kwestiach administracyjnych, lecz również w kontekście jakości tłumaczeń stała się oczywista, co w 2015 roku poskutkowało wprowadzeniem w normy ISO 17100. The Native Translator była siódmą agencją tłumaczeń w Europie, która otrzymała certyfikat zgodności z nową normą. Niestety w wielu agencjach tłumaczeń nie ubiegano się o ten certyfikat, prawdopodobnie ze względu na wymagania lub związane z tym koszty. Czasami spotyka się twierdzenie, że agencje „spełniają wymagania normy lub zostały zarejestrowane”, co oczywiście nie jest tożsame z posiadaniem certyfikatu.

Jakie wymagania są stawiane przed agencją tłumaczeń posiadającą certyfikat ISO 17100?

Pod wieloma względami norma ISO 17100 odpowiada lepiej znanej normie ISO 9000. Podczas gdy norma ISO 9000 jest bardziej ogólna, norma ISO 17100 szczegółowo określa wymagania dotyczące procesu tłumaczenia. Określa wszystkie elementy – od doboru tłumacza do danego zlecenia i bardziej ogólnych kwalifikacji tłumacza aż po wymagania dotyczące korekty językowej i merytorycznej.

Agencja tłumaczeń posiadająca certyfikat ISO 14001 w zakresie zarządzania środowiskowego

The Native Translator to agencja tłumaczeń, w której duże znaczenie ma również świadomość ekologiczna, całkowita neutralność węglowa i spełnianie wymagań normy ISO 14001 dotyczącej zarządzania środowiskowego. Jak wspomnieliśmy powyżej, istnieje różnica pomiędzy spełnianiem wymagań w zakresie normy a posiadaniem certyfikatu zgodności z nią. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli ogłosić, że nie tylko spełniamy wymagania normy ISO 14001, lecz również posiadamy certyfikat zgodności z tą normą środowiskową.

ISO 27000 – zabezpieczamy Twoje dane i stoimy na straży ich poufności

W najnowszym corocznym raporcie szwedzka Policja (Säkerhetspolisen) podaje kilka przykładów ilustrujących coraz wyższy poziom zagrożenia, na jakie narażone są przedsiębiorstwa. To zagrożenie w połączeniu z coraz wyższymi wymaganiami władz w zakresie RODO i innych podobnych przepisów to dobre powody, aby poddać przeglądowi sposoby obchodzenia się z poufnymi danymi w firmie. W agencji tłumaczeń The Native Translator spełniamy wymagania ISO 27000, czyli certyfikacji poświadczającej, że we właściwy sposób obchodzimy się z Twoimi danymi.

Te firmy wierzą w naszą jakość!

<
>