Zamawiaj tłumaczenia online 24/7

Tutaj załącz swój dokument lub tekst i złóż zamówienie

Potrzebujesz indywidualnej pomocy lub porady?

Wyślij nam wiadomość e-mail, a my z przyjemnością pomożemy

Regulamin

Zastrzeżenia Prawne
Po złożeniu zamówienia i otrzymaniu potwierdzenia (rachunku) pocztą elektroniczną, podlegasz warunkom naszej umowy biznesowej (patrz niżej). Jeżeli anulujesz swój projekt tłumaczeniowy po jego zatwierdzeniu, będziemy zobowiązani dokonać opłaty wykonanej już pracy. Pamiętaj, że po złożeniu zamówienia w The Native Translator akceptujesz regulamin oraz warunki naszej Umowy Biznesowej. Umowa Biznesowa Prawa Autorskie w Oryginalnym Tekście
The Native Translator akceptuje zlecenia od Klientów bazując na zrozumieniu, że relacje powinny być uważane za poufne i nie powinny obejmować osób trzecich. The Native Translator ma pozwolenia na używanie niekontraktowych tłumaczy w pewnych sytuacjach. Jednak w takich przypadkach tłumacze ci będą zobowiązani podpisać umowę o poufności odnoszącą się do konkretnego zlecenia.
We jakimkolwiek przypadku, Klient nie będzie pociągał do odpowiedzialności prawnej The Native Translator za naruszenie praw autorskich i/lub praw tłumaczeniowych i vice versa, włączając w to przypadki powstałe pomiędzy osobami indywidualnymi w wyniku zawartości oryginalnego tekstu, bądź jego tłumaczenia. Opłaty i Wyceny
Wycena podana przez by The Native Translator jest wiążąca i żadne dodatkowe koszty nie zostaną naliczone, chyba że klient zażąda dodatkowych usług po wstępnej wycenie. Wyceny dotyczące skanowanych pików PDF/TIF są określane na podstawie średniej ilości słów (350) na standardowej stronie. Dostarczenie i Płatności
Każdy czas dostarczenia, data lub daty zaakceptowane przez The Native Translator i Klienta są wiążące tylko po dokonaniu pełnego tłumaczenia tekstu przez The Native Translator, i mogą podlegać poprawkom w świetle jakichkolwiek późniejszych zmian dokonanych przez Klienta.
Pełnej zapłaty dla The Native Translator należy dokonać przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac, jeśli nie zostało uzgodnione inaczej w osobnej umowie. W przypadku długich zleceń lub tekstów, The Native Translator może zgodzić się na specjalne warunki umowy, które mogą zawierać regularne wpłaty częściowe. Prawa autorskie w tłumaczeniu
W przypadkach, gdy dokumenty, materiały reklamowe i promocyjne maja zostać użyte w normalnych celach biznesowych, standardem jest, że opłata uiszczona dla The Native Translator automatycznie przenosi wszelkie prawa dotyczące tekstu dożywotnio na rzecz Klienta, włączając w to prawa autorskie i prawa do modyfikowania tekstu. The Native Translator nie posiada praw ponad Klienta odnośnie tłumaczeń, jeśli nie zostało to ustalone pisemnie. Poufność i Zabezpieczenie Dokumentów Klienta
The Native Translator nie ma prawna w żadnym wypadku ujawnić informacji zawartych w oryginalnych dokumentach lub tłumaczeniach Klienta Osobom Trzecim, bez wyrażonej zgody Klienta.
The Native Translator jest odpowiedzialny za Zabezpieczenie dokumentów lub tłumaczeń Klienta, włączając w to kopie, dopóki znajdują się one w posiadaniu The Native Translator, który powinien zapewnić ich bezpieczne usunięcie. Anulowanie
Jeżeli praca została zlecona, a następne anulowana, Klient zobowiązany jest zapłacić The Native Translator sumę, która odpowiada wykonanej pracy (proporcjonalną do ustalonej oryginalnej opłaty) i dalszą sumę naliczoną za czas spędzony na podjętych wstępnych badaniach i poszukiwaniach, lub powinien zapłacić odszkodowanie ustalone przez obie strony. Ukończona praca powinna zostać udostępniona klientowi po otrzymaniu zapłaty. Ograniczenie Odpowiedzialności
W żadnym wypadku The Native Translator/Grupa Tłumaczeniowa nie są odpowiedzialni za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wtórne straty, lub straty zysku, przychodu, danych lub użytkowania.
Grupa Tłumaczeniowa, tj. The Native Translator posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości 5 milionów franków szwajcarskich u ubezpieczyciela AXA Winterthur. Zwolnienie od Odpowiedzialności
Zgadasz się bronić, zwolnić od odpowiedzialności i uznawać za niewinnych The Native Translator/Grupę Tłumaczeniową, ich dyrektorów, pracowników i agentów, jakichkolwiek roszczeń, odpowiedzialności, szkód, strat lub wydatków, włączając w to rozsądne opłaty prawnicze, wynikające w jakikolwiek sposób z korzystania lub dostępu do naszych usług. Obowiązujące Przepisy
Wszystkie sprawy związane z dostępem i korzystaniem z naszej Strony Internetowej są regulowane prawem szwajcarskim. Jakiekolwiek działania prawne lub postępowania odnoszące się do dostępu lub korzystania z naszej Strony Internetowej będą rozpatrywane w szwajcarskich sądach prowincjonalnych i federalnych. Zarówno Ty, jak i The Native Translator/Grupa Tłumaczeniowa zgadzacie się na podporządkowanie się jurysdykcji, i zgadzacie się, że miejsce rozpraw jest odpowiednie dla, danych sądów w przypadki jakichkolwiek działań prawnych lub postępowań. Reklamacje
Wszystkie reklamacje odnośnie przeprowadzonej pracy powinny zostać złożone przez Klienta do The Native Translator/Grupy Tłumaczeniowej (lub vice versa) w ciągu 30 dni od daty otrzymania tłumaczenia. W sprawie dalszych informacji prosimy o kontakt pod adresem <link>office@the-native-translator.com

Te firmy wierzą w naszą jakość!

<
>