Tłumaczenie przysięgłe The Native Translator

Tłumaczenia poświadczone na 30 języków, często realizowane w ciągu 24 godzin

Realizujemy tłumaczenia poświadczone, akceptowane przez władze, banki i uczelnie wyższe na całym świecie!

Tutaj możesz zamówić tłumaczenie poświadczone tekstu lub dokumentu, które zostanie wykonane przez tłumacza zatwierdzonego przez organ władzy lub instytucję, której musisz przedłożyć przetłumaczony dokument.

Tłumaczenia poświadczone możesz zamówić online

Prześlij swój dokument bezpośrednio na naszym portalu tłumaczeniowym, a w niecałą minutę otrzymasz informację wraz z ceną i przewidywanym terminem realizacji tłumaczenia. Realizujemy tłumaczenia poświadczone wszystkich typów dokumentów, takich jak umowy, świadectwa, wyroki sądowe, kontrakty, prawa jazdy, paszporty, patenty, świadectwa wydawane przez urząd stanu cywilnego, dokumenty rejestracyjne, akty małżeństwa itp.

Posiadamy certyfikat ISO 17100, co stanowi dla Ciebie gwarancję jakości

The Native Translator to specjalizująca się w tłumaczeniach poświadczonych agencja tłumaczeń posiadająca certyfikat ISO 17100. Współpracujemy z kwalifikowanymi członkami Institute of Translation and Interpreting lub the Institute of Linguists, którzy wykonują dla nas tłumaczenia poświadczone w Wielkiej Brytanii oraz z posiadającymi równoważne kwalifikacje tłumaczami przysięgłymi z innych krajów.

Kim jest tłumacz przysięgły?

Procedura przyznawania uprawnień tłumacza przysięgłego oraz jego definicja różnią się w poszczególnych krajach. Tłumacz przysięgły to osoba posiadająca nadane przez właściwy organ uprawnienia do wykonywania tłumaczeń poświadczonych. W Szwecji tłumacze muszą ubiegać się o uzyskanie uprawnień tłumacza przysięgłego, składając wniosek do Kammarkollegiet, a w Norwegii – do uczelni handlowej Norges Handelshøyskole w Bergen. W wielu innych krajach, np. w Niemczech czy Francji, uprawnienia są nadawane przez sądy, w Hiszpanii – przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a w Polsce – przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Tłumaczenie poświadczone to gwarancja jakości, dzięki której możesz mieć pewność, że tłumacz posiada umiejętności niezbędne do wykonania tłumaczenia w pełni zgodnego z oryginalnym dokumentem. Tłumaczenie poświadczone jest często wymagane przez uniwersytety, władze, sądy i inne organy urzędowe. Aby tłumaczenie mogło zostać uznane za poświadczone, tłumacz musi opatrzyć je pieczęcią, a na przykład w Wielkiej Brytanii i USA tłumacz może dodać „świadectwo kompetencji” jako osobny dokument lub dopisać odpowiednią adnotację bezpośrednio na dokumencie.

Apostille

Apostille to poświadczenie podpisu, pieczęci lub dokumentu sporządzonego w jednym państwie, potwierdzające jego autentyczność i umożliwiające legalne użycie w innym państwie.

Jeśli zlecisz tłumaczenie dokumentu agencji The Native Translator, nie będziesz potrzebować apostille, ponieważ staramy się współpracować z tłumaczami posiadającymi uprawnienia tłumacza przysięgłego wydane w państwie, w którym zamierzasz użyć przetłumaczonego dokumentu. Należy pamiętać, że czasami apostille jest potrzebna, aby wykazać, że oryginalny dokument jest autentyczny. W takim przypadku apostille musi być wydana przed przetłumaczeniem dokumentu, ponieważ będzie musiała być również przetłumaczona apostille zgodnie z konwencją haską.

Rozporządzenie UE z 2019 roku umożliwia zwolnienie tłumaczeń z konieczności legalizacji lub apostille, gdy dotyczą one dokumentów publicznych i poświadczonych kopii takich dokumentów, które zostały wydane przez organ publiczny w państwie członkowskim i przedstawione organowi publicznemu w innym państwie członkowskim.

Tłumaczenia poświadczone na 100 języków

Gdy zamawiasz u nas tłumaczenie poświadczone, jego wykonanie przydzielimy tłumaczowi posiadającemu uprawnienia tłumacza przysięgłego w państwie, w którym zamierzasz użyć przetłumaczonego dokumentu. Robimy tak, dlatego że tłumaczenie poświadczone wykonane w jednym państwie może nie zostać zaakceptowane w innym, jeśli nie zostało opatrzone apostille, a państwo to nie jest sygnatariuszem konwersji haskiej dotyczącej apostille.

Jak zamówić tłumaczenie poświadczone online

Zamawiając tłumaczenie poświadczone, musisz podać państwo, w którym zamierzasz użyć przetłumaczonego tekstu. Twój tekst przekażemy tłumaczowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia i prześlemy Ci tłumaczenie poświadczone w formie pliku ze skanem. Możemy przesłać Ci również oryginał, jeśli go potrzebujesz, jednak pamiętaj, aby podczas zamawiania tłumaczenia zaznaczyć pole wskazujące, że chcesz otrzymać kopię papierową. Jeśli masz jakieś pytania, możesz skontaktować się z nami przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, pod adresem e-mail.

Dokumenty, w przypadku których może być wymagane tłumaczenie poświadczone: 

  • świadectwa wydawane przez urząd stanu cywilnego
  • dyplomy i świadectwa szkół i uczelni
  • akty małżeństwa
  • orzeczenia o rozwodzie
  • dokumentacja medyczna
  • dokumenty tożsamości
  • dokumenty finansowe
  • kontrakty i umowy
  • paszporty i prawa jazdy
  • świadectwa rejestracji pojazdów.

Nasza agencja tłumaczeń ma certyfikat ISO 17100, co dla Ciebie stanowi gwarancję jakości.

Oczywiście Twoje zlecenie zostanie zrealizowane tak samo szybko, nawet jeśli potrzebujesz tłumaczenia poświadczonego. Zazwyczaj możemy dostarczyć Ci tłumaczenie poświadczone w ciągu 24 godzin. Jako certyfikowana agencja tłumaczeń możemy zagwarantować, że nasi klienci otrzymają tłumaczenia najwyższej jakości. Posiadany przez nas certyfikat jakości oznacza, że stosowane przez nas procedury w ramach procesu tłumaczenia muszą być zgodne z określonymi wymogami gwarantującymi, że otrzymujesz od nas poprawnie wykonane tłumaczenie.

Poniżej znajduje się kilka przykładów różnych wymagań dla tłumaczeń przysięgłych w różnych krajach:

• Holandia
Tylko tłumacze przysięgli uznawani przez Holenderski Sąd są uprawnieni do wykonywania tłumaczeń przysięgłych oficjalnych dokumentów, takich jak akt urodzenia/ślubu, dyplomy, itp.

• Belgia
W Belgii istnieje różnica pomiędzy tłumaczeniem przysięgłym a zalegalizowanym. Przysięgłe tłumaczenia posiadają podpis i/lub pieczęć tłumacza, podczas gdy zalegalizowane tłumaczenia wymagają również pieczęci sądu, w którym tłumacz jest przysięgłym.

• Grecja
Tłumaczenia przysięgłe są wykonywane przez prawnika lub przez Departament Tłumaczeń Greckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Okazjonalnie tłumaczeni mogą być przez indywidualnych tłumaczy przysięgłych, jednak są oni rzadko spotykani.

• Norwegia
STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS  FORENING (STF) – Związek Tłumaczy Autoryzowanych przez Rząd w Norwegii
Członkowie tego związku zdali wymagany egzamin tłumaczeniowy pisemny i ustny, w danych językach. To uwierzytelnienie stanowi najwyższe uprawnienie do tłumaczenia na i z norweskiego specjalistycznych tekstów w danej branży. Tłumacze posiadający to uwierzytelnienie są uprawnieni przez rząd norweski do składania własnych pieczęci i podpisów na dokumentach, wraz ze słowami „Autentyczne Tłumaczenie Przysięgłe”, co stanowi tłumaczenie przysięgłe.

• Dania
Tłumaczenia przysięgłe są uznawane za legalne dokumenty po wykonaniu ich przez upoważnionych przez państwo tłumaczy. Duńskie Ministerstwo do Spraw Zagranicznych może ‘zalegalizować’ tłumaczenie przysięgłe do dalszego użytku jako legalny dowód, co odbywa się poprzez uwierzytelnienie podpisu tłumacza.
Jeśli dokument jest przeznaczony do użytku w państwach , które nie są sygnatariuszami, wtedy dyplomatyczny reprezentant Dani w danym kraju musi koniecznie zalegalizować dokument.

• Wenezuela
W Wenezueli tłumacz przysięgły (Interprete Publico) jest upoważniany poprzez stopień nadawany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości. Każdy dokument w obcym języku posiada wartość legalną w Wenezueli, jedynie wtedy, gdy jest tłumaczony przez takiego tłumacza przysięgłego.

• Argentyna
Zgodnie z prawem #20,305, wszystkie publiczne dokumenty (łącznie z dokumentami osobistymi i niektórymi umowami komercyjnymi) musza być tłumaczone i podpisane przez „publicznego tłumacza przysięgłego”, którego pieczęć i podpis musza być zalegalizowane na każdym dokumencie przez profesjonalny organ kompetencji tłumaczy.

• Niemcy
Sądy regionalne w Niemczech (Landgerichte) posiadają moc mianowania „tłumaczy przysięgłych”.

• Indonezja
Tłumacze przysięgli w Indonezji, często nazywani uwierzytelnionymi lub autoryzowanymi tłumaczami, to ludzie, którzy zdali egzamin kwalifikacyjny na tłumacza w dziedzinie prawa organizowany przez Szkołę Lingwistów i Nauk Kulturowych Uniwersytetu w Indonezji (FIBUI). Po zdaniu egzaminu, przyjmowana jest przysięga od Gubernatora Dżakarty.

• Włochy
Zarówno sądy, jak i konsulaty włoskie posiadają moc mianowania jako „oficjalnych tłumaczy” kandydatów, którzy zdali egzamin, lub posiadają dowód biegłości języka (przeważnie, jest to stopień uniwersytecki)

• Meksyk
W Meksyku niektóre instytucje lokalne, takie jak Najwyższy Sąd Sprawiedliwości, wymagają zdania pisemnego i ustnego egzaminu, aby tłumacz mógł być rozpoznawany jako fachowy, lub „przysięgły”.

• Polska
Standardy tłumaczeniowe w Polsce są regulowane odpowiednim departamentem Ministerstwa Sprawiedliwości i każdy tłumacz chcący wyświadczać takie usługi musi zdać egzamin państwowy.

• Afryka Południowa
W Afryce Południowej tłumacz musi zostać uwierzytelniony przez Sąd Najwyższy i musi używać oryginału (lub uwierzytelnionej kopii oryginału) w formie fizycznej jako tekstu źródłowego. Tłumacz może jedynie uwierzytelnić własne tłumaczenie. Dodatkowi świadkowie (np. notariusz) nie są wymagani, by potwierdzić autentyczność tłumaczenia.

• Hiszpania
Jedynie tłumacz przysięgły może wykonać tłumaczenie przysięgłe w Hiszpanii. Aby zostać tłumaczem przysięgłym, kandydat musi zdać egzamin ułożony przez Hiszpańskie Ministerstwo do Spraw Zagranicznych i Współpracy.

• Szwecja
”Kammarkollegiet” to agencja państwowa, która uwierzytelnia tłumaczy, którzy muszą zdać rygorystyczny egzamin ustalony przez tę organizację. Upoważnieni tłumacze posiadają chroniony tytuł profesjonalny, a ich tłumaczenia są uważane za prawnie obowiązujące.

• Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
Amerykański Departament Pracy, Statystyczne Biuro Pracy stwierdza: „Nie ma obecnie żadnej uniwersalnej metody uwierzytelnienia wymaganego od tłumaczy w Stanach Zjednoczonych, jednak istnieje wiele różnych testów, których mogą podjąć się pracownicy, by zademonstrować swoją biegłość.”  

Te firmy wierzą w naszą jakość!

<
>