Tłumaczenie przysięgłe

Wykonujemy tłumaczenia przysięgłe online! Definicja tłumaczenia przysięgłego jest specyficzna dla każdego kraju.
Ogólnie, tłumaczenie przysięgłe jest dokonywane przez profesjonalnego tłumacza, który jest uznawany przez odpowiednie władze. Proces uwierzytelnienia, jak również niezbędne upoważnienia różnią się w zależności od kraju. Tłumaczenie przeważnie występuje wraz z podpisanym zeznaniem potwierdzającym, że tłumacz jest wykwalifikowany w języku źródłowym i docelowym, i że tłumaczenie jest dokładnym odwzorowaniem dokumentu źródłowego, lub w innych wypadkach jest potwierdzone pieczęcią na dokumencie.

Różne instytucje, organizacje i agencje rządowe – i również agencje pozarządowe, takie jak prywatne uczelnie – wymagają uwierzytelnionych tłumaczeń. Dokumenty, które mogą wymagać tłumaczenia biegłego włączają w siebie, ale nie ograniczają się do
• Akt urodzenia
• Dyplomy
• Akt ślubu
• Akta medyczne
• Paszporty
• Dokumentacje finansowe, etc.

The Native Translator zapewnia biegłe tłumaczenia w ponad 60 językach dla ponad 100 krajów nie dłużej niż w 1-2 dni!
Biegłe tłumaczenia w TNT są przeprowadzane przez tłumaczy na całym świecie, którzy są akredytowani i/lub przysięgli w więcej niż jednej parze językowej, przez co posiadają upoważnienia do wykonywania tłumaczeń i uwierzytelnień dokumentów do celów prawnych. Należy mieć świadomość, że tłumaczenie przysięgłe dokonane w jednym kraju może nie być ważne i akceptowane w innym kraju. Jednakże w granicach Unii Europejskiej tłumaczenia przeprowadzone przez tłumacza przysięgłego są również akceptowane we wszystkich krajach członkowskich zgodnie z Dyrektywą Usługową UE.
Możesz przesłać swój dokument do tłumaczenia przysięgłego naciskając „Wyślij Dokument” lub „Przetłumacz” i otrzymasz natychmiastowa wycenę, lub możesz skontaktować się z nami bezpośrednio pod email w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Poniżej znajduje się kilka przykładów różnych wymagań dla tłumaczeń przysięgłych w różnych krajach:

• Holandia
Tylko tłumacze przysięgli uznawani przez Holenderski Sąd są uprawnieni do wykonywania tłumaczeń przysięgłych oficjalnych dokumentów, takich jak akt urodzenia/ślubu, dyplomy, itp.

• Belgia
W Belgii istnieje różnica pomiędzy tłumaczeniem przysięgłym a zalegalizowanym. Przysięgłe tłumaczenia posiadają podpis i/lub pieczęć tłumacza, podczas gdy zalegalizowane tłumaczenia wymagają również pieczęci sądu, w którym tłumacz jest przysięgłym.

• Grecja
Tłumaczenia przysięgłe są wykonywane przez prawnika lub przez Departament Tłumaczeń Greckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Okazjonalnie tłumaczeni mogą być przez indywidualnych tłumaczy przysięgłych, jednak są oni rzadko spotykani.

• Norwegia
STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS  FORENING (STF) – Związek Tłumaczy Autoryzowanych przez Rząd w Norwegii
Członkowie tego związku zdali wymagany egzamin tłumaczeniowy pisemny i ustny, w danych językach. To uwierzytelnienie stanowi najwyższe uprawnienie do tłumaczenia na i z norweskiego specjalistycznych tekstów w danej branży. Tłumacze posiadający to uwierzytelnienie są uprawnieni przez rząd norweski do składania własnych pieczęci i podpisów na dokumentach, wraz ze słowami „Autentyczne Tłumaczenie Przysięgłe”, co stanowi tłumaczenie przysięgłe.

• Dania
Tłumaczenia przysięgłe są uznawane za legalne dokumenty po wykonaniu ich przez upoważnionych przez państwo tłumaczy. Duńskie Ministerstwo do Spraw Zagranicznych może ‘zalegalizować’ tłumaczenie przysięgłe do dalszego użytku jako legalny dowód, co odbywa się poprzez uwierzytelnienie podpisu tłumacza.
Jeśli dokument jest przeznaczony do użytku w państwach , które nie są sygnatariuszami, wtedy dyplomatyczny reprezentant Dani w danym kraju musi koniecznie zalegalizować dokument.

• Wenezuela
W Wenezueli tłumacz przysięgły (Interprete Publico) jest upoważniany poprzez stopień nadawany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości. Każdy dokument w obcym języku posiada wartość legalną w Wenezueli, jedynie wtedy, gdy jest tłumaczony przez takiego tłumacza przysięgłego.

• Argentyna
Zgodnie z prawem #20,305, wszystkie publiczne dokumenty (łącznie z dokumentami osobistymi i niektórymi umowami komercyjnymi) musza być tłumaczone i podpisane przez „publicznego tłumacza przysięgłego”, którego pieczęć i podpis musza być zalegalizowane na każdym dokumencie przez profesjonalny organ kompetencji tłumaczy.

• Niemcy
Sądy regionalne w Niemczech (Landgerichte) posiadają moc mianowania „tłumaczy przysięgłych”.

• Indonezja
Tłumacze przysięgli w Indonezji, często nazywani uwierzytelnionymi lub autoryzowanymi tłumaczami, to ludzie, którzy zdali egzamin kwalifikacyjny na tłumacza w dziedzinie prawa organizowany przez Szkołę Lingwistów i Nauk Kulturowych Uniwersytetu w Indonezji (FIBUI). Po zdaniu egzaminu, przyjmowana jest przysięga od Gubernatora Dżakarty.

• Włochy
Zarówno sądy, jak i konsulaty włoskie posiadają moc mianowania jako „oficjalnych tłumaczy” kandydatów, którzy zdali egzamin, lub posiadają dowód biegłości języka (przeważnie, jest to stopień uniwersytecki)

• Meksyk
W Meksyku niektóre instytucje lokalne, takie jak Najwyższy Sąd Sprawiedliwości, wymagają zdania pisemnego i ustnego egzaminu, aby tłumacz mógł być rozpoznawany jako fachowy, lub „przysięgły”.

• Polska
Standardy tłumaczeniowe w Polsce są regulowane odpowiednim departamentem Ministerstwa Sprawiedliwości i każdy tłumacz chcący wyświadczać takie usługi musi zdać egzamin państwowy.

• Afryka Południowa
W Afryce Południowej tłumacz musi zostać uwierzytelniony przez Sąd Najwyższy i musi używać oryginału (lub uwierzytelnionej kopii oryginału) w formie fizycznej jako tekstu źródłowego. Tłumacz może jedynie uwierzytelnić własne tłumaczenie. Dodatkowi świadkowie (np. notariusz) nie są wymagani, by potwierdzić autentyczność tłumaczenia.

• Hiszpania
Jedynie tłumacz przysięgły może wykonać tłumaczenie przysięgłe w Hiszpanii. Aby zostać tłumaczem przysięgłym, kandydat musi zdać egzamin ułożony przez Hiszpańskie Ministerstwo do Spraw Zagranicznych i Współpracy.

• Szwecja
”Kammarkollegiet” to agencja państwowa, która uwierzytelnia tłumaczy, którzy muszą zdać rygorystyczny egzamin ustalony przez tę organizację. Upoważnieni tłumacze posiadają chroniony tytuł profesjonalny, a ich tłumaczenia są uważane za prawnie obowiązujące.

• Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
Amerykański Departament Pracy, Statystyczne Biuro Pracy stwierdza: „Nie ma obecnie żadnej uniwersalnej metody uwierzytelnienia wymaganego od tłumaczy w Stanach Zjednoczonych, jednak istnieje wiele różnych testów, których mogą podjąć się pracownicy, by zademonstrować swoją biegłość.”  

INSTANT QUOTE!

Uzyskaj Wycenę

Przykład tłumaczenia przysięgłego

Przykład tłumaczenia przysięgłego

What a team, you have done a fantastic job!

Ahmad Hammoud, Managing Director, Nuance Media, Dubai, AE

For questions please call: +1 312 646 6028

W razie pytań zadzwoń: +41 4350 82998