Tłumaczeni Prawne

Tłumaczenie prawne to tłumaczenie tekstów z dziedziny prawa.
System prawny i język odnoszący się do tekstu źródłowego, zostaną skonstruowane w sposób odpowiadający danej kulturze.  W rezultacie, ważnym jest, żeby osoba która jest zaznajomiona z danym systemem prawnym i językiem czytała tekst docelowy.

Nasi tłumacze prawni są starannie wybierani i testowani, aby zapewnić, że nawet najbardziej złożona informacja prawna zostanie dokładnie przekazana.
Wielu z naszych tłumaczy prawnych to adwokaci ze stopniami językowymi.

Wymogi prawne
Ze względów prawnych i formalnych, dokumenty dowodowe i inna formalna dokumentacja są przeważnie wymagane w oficjalnych językach danych jurysdykcji. W niektórych krajach tłumacz musi złożyć przysięgę tłumacząc dokumenty tego typu, by potwierdzić, że jest to prawny ekwiwalent tekstu źródłowego. Często tylko specjalna kategoria tłumaczy jest upoważniona do składania takich przysiąg. W niektórych przypadkach tłumaczenie jest akceptowane jako prawny ekwiwalent, jeśli występuje ono z oryginałem lub uwierzytelnioną kopią. Nawet jeśli tłumacz specjalizuje się w tłumaczeniach prawnych, bądź jest prawnikiem w swoim kraju, nie czyni go to tłumaczem przysięgłym. Procedura tłumaczeń prawnych ekwiwalentów różni się w zależności od kraju.
Więcej możesz dowiedzieć się w dziale Tłumaczenie przysięgłe

Typowe tłumaczenia prawne
 Tłumaczenie własności intelektualnej i patentów
 Tłumaczenie kontraktów
 Tłumaczenie zeznania świadka
 Tłumaczenie korespondencji
 Tłumaczenie zagranicznych tekstów prawnych
 Tłumaczenie rocznych sprawozdań
 Tłumaczenie obrotu prawnego
 Tłumaczenie licencji
 Tłumaczenie dokumentów rejestracyjnych
 Tłumaczenie ekspertyz
 Tłumaczenie sporów sądowych
 Tłumaczenie arbitrażu
 Tłumaczenie dokumentów powiązanych z transakcjami nieruchomościami, również technicznych


Odnośnie specjalnych stawek i ofert, należy kontaktować się z nami pod adresem office(at)the-native-translator.com

INSTANT QUOTE!

Uzyskaj Wycenę

Przykład tłumaczenia przysięgłego

Przykład tłumaczenia przysięgłego

What a team, you have done a fantastic job!

Ahmad Hammoud, Managing Director, Nuance Media, Dubai, AE

For questions please call: +1 312 646 6028

W razie pytań zadzwoń: +41 4350 82998