Tłumaczenia Medyczne

W świecie medycyny, tłumaczenia wysokiej jakości są niezbędne.
Mogą być krytyczne! Medycyna jest uniwersalna, ale język nie. Bez pełnego zrozumienia użytych terminów i pojęć medycznych, niemożliwym jest skonstruowanie pełnego tłumaczenia, które posiada uniwersalne znaczenie tekstu źródłowego.

Nasi tłumacze pracujący w tej dziedzinie są dyplomowanymi doktorami i naukowcami, na których możesz polegać. Tłumaczymy
Х Patenty
Х Protokoły kliniczne
Х Etykiety opakowań farmaceutycznych
Х Informacje o pacjencie
Х Roszczenia ubezpieczeniowe
Х Akta medyczne itp.

Ważne fakty niezbędne przy prawidłowym tłumaczeniu medycznym:
Dokładne tłumaczenie dokumentów medycznych wymaga rodzimej, lub bliskiej jej, znajomości języka, zdolności analitycznych i głęboko zakorzenionej wiedzy kulturowej języka źródłowego i docelowego. Tłumacz medyczny musi posiadać oficjalne wykształcenie w języku źródłowym i docelowym minimalnie na poziomie wyższym (najlepiej wraz z teorią i praktyką w tłumaczeniu), być ekspertem w posługiwaniu się terminologią używaną w danej tematyce, w pełni rozumieć tekst źródłowy, umieć poprawnie pisać i używać wysoce specjalistycznych słowników. Profesjonalni tłumacze medyczni przeprowadzają również badania odnośnie terminologii, aby potwierdzić ekwiwalenty w języku docelowym, zwłaszcza tłumacząc na język z kilkoma odmianami regionalnymi , i/lub by zrozumieć termin w danym kontekście.

Jakość dokumentu źródłowego wpływa w znaczącej mierze na końcowe tłumaczenie.
Jeżeli występują jakiekolwiek niezrozumiałe, lub źle napisane fragmenty, końcowy fragment w języku docelowym będzie równie niezrozumiały, chyba że lingwista poprosi o wyjaśnienie, lub sparafrazuje fragment.

Odnośnie specjalnych stawek i ofert, należy kontaktować się z nami pod adresem office(at)the-native-translator.com

INSTANT QUOTE!

Uzyskaj Wycenę

Przykład tłumaczenia przysięgłego

Przykład tłumaczenia przysięgłego

What a team, you have done a fantastic job!

Ahmad Hammoud, Managing Director, Nuance Media, Dubai, AE

For questions please call: +1 312 646 6028

W razie pytań zadzwoń: +41 4350 82998